Specialisaties

Alcuna Language Services heeft veel ervaring met vertalingen in de volgende vakgebieden:

Financiële en boekhoudkundige vertalingen

fondsprospectussen       beursverslagen     marktanalyses           betalingsverkeer

risicobeheer     documentaire kredieten       jaarverslagen   jaarrekeningen     

corporate governance en compliance    toepassing van IFRS- en IAS-normen

Juridische vertalingen

vennootschapsrecht    handelsrecht        effectentransacties    contracten

 licentieovereenkomsten   algemene voorwaarden    nalatenschappen

faillissementen en vereffeningen    oprichtingsakten en statuten

Bedrijfscommunicatie

human resources  management        projectmanagement     correspondentie      persberichten 

personeelstijdschriften             personeelscommunicatie        public relations