Hoe weet u of uw vertaler goed is?

Wanneer u hier niet echt in thuis bent, is het niet zo eenvoudig om een goede vertaler te vinden die aan uw vertaalbehoeften voldoet. Bovendien moet die vertaler ook weten wat u precies van hem of haar verwacht.
Hierbij enkele vragen die u het best stelt en enkele tips om u te helpen:

1. Vertaalt de vertaler naar zijn moedertaal?

Iemand die niet naar zijn moedertaal vertaalt, zal altijd bepaalde nuances missen en de lezer zal dit feilloos aanvoelen. U hebt dit vast zelf al ervaren. Bovendien is de kans groot dat deze vertaler het ook minder nauw zal nemen met andere kwaliteitscriteria.

2. Is de vertaler geaccrediteerd?

Het beroep van vertaler is niet erkend, en dus kan iedereen zich vertaler noemen. In België bestaat er geen officiële accreditatie voor vertalers.
Niet iedereen wordt echter aanvaard door een erkende beroepsvereniging. Daarvoor moet je diploma’s kunnen voorleggen, jaren ervaring kunnen aantonen of een examen afleggen.
Op de website van de Internationale Federatie van Vertalers vindt u een lijst van de erkende beroepsverenigingen in de verschillende landen.

3. Kan hij u een voorbeeld geven?

U kunt de vertaler om een voorbeeldvertaling vragen of hem een klein stukje als proef laten vertalen. Dit kunt u dan zelf nalezen of door een moedertaalspreker laten beoordelen.

4. Kent de vertaler iets van het onderwerp van uw document?

Niemand is thuis in alle sectoren en kent alle vakgebieden goed. Kies daarom een vertaler die gespecialiseerd is in uw vakgebied. Dit garandeert een beter begrip van de tekst en een correct terminologiegebruik.

5. Welke vragen stelt de vertaler?

Om uw documenten goed te kunnen vertalen, moet de vertaler normaal gesproken over bepaalde informatie beschikken.

Daarom is het logisch dat hij of zij vraagt naar de doelgroep en het beoogde gebruik van de vertaling. De stijl van een website is immers totaal anders dan die van een krantenartikel.

Hij of zij zal u ook vragen of u misschien over referentieteksten of terminologielijsten beschikt. Want voor een erg technisch document of een tekst die veel bedrijfsinterne benamingen en terminologie bevat, bent u de enige die de juiste terminologie kunt geven.

6. Welke middelen voor kwaliteitsbewaking hanteert de vertaler?

Wordt de vertaling proefgelezen door hemzelf of door een tweede proeflezer?
Wat verstaat hij onder kwaliteit en kunt u hierover een akkoord bereiken?

7. Is de prijs redelijk?

Hoewel hoge prijzen geen garantie zijn voor kwaliteit, is een al te lage prijs in vergelijking met andere vertaaldiensten verdacht.
Een lagere prijs betekent dat een vertaler meer op korte tijd moet vertalen om van zijn beroep te kunnen leven. Dat betekent dat er minder tijd is voor research en proeflezen en dat de vertaler waarschijnlijk vermoeider is, met meer kans op fouten.
U vindt ook erg goedkope vertalingen in lageloonlanden, maar de vraag is nog maar of die door moedertaalsprekers vertaald zijn.

8. Met welke software werkt de vertaler?

Een moderne vertaler werkt met speciale software waarmee hij terminologiebestanden per klant aanlegt, waardoor de consistentie in uw vertalingen verhoogt en de vertaler sneller werkt. Ook u doet hier uw voordeel mee.

9. Zorg voor een nauwe samenwerking tussen de auteur van uw document en de vertaler.

Zo kan die de nodige vragen stellen over eventuele onduidelijkheden of problemen in de tekst. Dit is een tip waarmee u veel tijd bespaart en die de kwaliteit van de vertaling, en soms zelfs van de brontekst, enorm kan verhogen.
Stel indien mogelijk referentiemateriaal of eigen glossaria ter beschikking.
Spreek eventueel af met de vertaler om een bedrijfseigen terminologiebestand voor uw bedrijf aan te leggen tijdens het vertalen.

10. Leg duidelijke afspraken vast

Zij betreffen onder meer de leveringstermijn, het formaat, de lay-out, het tarief, de inbegrepen diensten en de betalingstermijn. U kunt hiervoor zelf een bestelbon opmaken of de vertaler een orderbevestiging laten opstellen die u ondertekent. Duidelijkheid schept vertrouwen.

11. Zorg dat uw tekst af is voor u hem laat vertalen.

De verleiding is groot om de opdracht al uit te besteden voor de tekst door iedereen nagelezen is, maar uiteindelijk verliest u hier meer tijd en dus meer geld mee. Bovendien vergroot u het risico dat er op die manier fouten in uw eindversie sluipen.