Deze Imprint is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2023.

De eigenaar van deze site is:

Alcuna Language Services
Poortelei 1 bus 0102, 2845 Niel
België
E-mail: eb.anucla@sle
Telefoonnummer: +3238873675
BTW: BE 0769205644

De wettige vertegenwoordiger(s) van Alcuna Language Services :

Els Govaerts

1. Algemeen

1.1 Overeenkomstig de Regulation on Online Dispute Resolution in Consumer Affairs (ODR-verordening):

Wij willen je graag informeren over de mogelijkheid voor consumenten om klachten in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, die je kan vinden op de volgende URL: ec.europa.eu/odr

Wij zijn bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

2. De volgende informatie is verplicht volgens Duitse wetgeving.