Specialisaties

Financiële vertalingen

Dit is mijn belangrijkste specialisatie. Ik heb vooral ervaring in het vertalen van fondsprospectussen en -berichten, beursberichten en marktoverzichten, documenten over geldverkeer, risicobeheer en documentair betalingsverkeer.

Accountancy

Vooral jaarverslagen en jaarrekeningen. Verder ook informatie over notionele interestaftrek, IFRS, IAS …

Juridische vertalingen

Hier vooral de deelgebieden die in het verlengde van de overige vakgebieden liggen: vennootschapsrecht, handelsrecht, ongeldigverklaring van verloren aandelen, contracten en licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden, erfeniskwesties, faillissementen, statuten.

Bedrijfscommunicatie

Interne communicatie, human resources management, projectmanagement, vacatures in de financiële sector, brieven, persmededelingen, personeelstijdschriften

Onderwijs

Jarenlange ervaring in een lerarenopleiding heeft ook voor deskundigheid in de onderwijssector gezorgd. Ik verzorg dan ook de vertaling van wetenschappelijke artikelen in verband met onderwijs en de vertaling van diploma’s.

Algemene teksten

Uiteraard kan een vertaler met een brede algemene ontwikkeling ook algemene teksten vertalen.