Herkent u dit?

  • U schrijft een persbericht en laat dit vertalen. Achteraf hebt u nog lang werk om dit artikel te herschrijven tot een vlot leesbare tekst die uw nieuws in het juiste daglicht plaatst.
  • De vertaalde interne communicatie voor uw personeel moet nog worden aangepast aan het interne woordgebruik van uw bedrijf, want zo is voor uw personeel niet duidelijk waarover het precies gaat.
  • U krijgt een vertaald kwartaalbericht terug waaruit blijkt dat de vertaler niets van financiële berichtgeving kent.
  • Een vertaalde brief staat nog vol taalfouten.
  • Dat Duitse contract is toch echt moeilijk te begrijpen. Maar een goede juridische vertaler Duits-Nederlands is moeilijk te vinden.
  • Dat financiële marktoverzicht is wel juist vertaald, maar zo lastig te lezen. De woordvolgorde leunt nog te dicht aan bij het Engels.

Doe dan een beroep op Alcuna Language Services voor uw vertalingen uit het Engels of het Duits in het Nederlands* voor vertalingen die wel aan uw verwachtingen beantwoorden.

Van een professioneel vertaler verwacht u immers kwaliteit. Lid van de Belgische Kamer van vertalers en tolken (BKVT-CBTI). Beëdigd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper. Meer over Els Govaerts en Alcuna Language Services vindt u op LinkedIn, bij de BKVT, op ProZ en op Facebook).

 

* Voor vertalingen uit het Frans in het Nederlands en in het Engels, het Duits of het Frans doe ik een beroep op een collega die de brontaal als werktaal en de doeltaal als moedertaal heeft.